* เพียงแค่ 10 นาที จากที่พักสามารถเดินไป
   อุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย
* บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น
* จิบกาแฟยามเช้าพร้อมกับชมบรรยากาศ
   โบราณสถานอันเก่าแก่ของ วัดโคกสิงคาราม
   อายุ 700 ปี ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้าน
* บริเวณหลังบ้านติดแม่น้ำยม
* ชมงานศิลปะจากผลงานของเจ้าของบ้าน
 
   
 

สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาตร์และวัฒนธรรม

   
 
บริเวณด้านหน้าของ วัดพระปรางค์
 
 
+66 (0)55 631063
 
+66 (0)8 4048 8595
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ภาพผลงานศิลปะ
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาตร์และวัฒนธรรม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมและประเพณี
-
งานประจำปีศรีสัชนาลัย
-
ประเพณีงานบวชช้าง
บ้านหาดเสี้ยว
-
งานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์
ศรีสัชนาลัย
-
-
งานประจำปีวัดพระศรีมหาธาต
-
งานตักบาตรเทโวทำบุญ 9 วัด
 
 
 
 

วัดพระปรางค์

เป็นวัดที่ตั้วอยู่ในเขตเมืองเชลียง ตั้งอยู่ด้านนอกห่างจากกำแพงด้านใต้ของเมืองศรีสัชนาลัยประมาณ 1.9 กิโลเมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ ประกอบด้วยปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูนแล้วลงสีชาดทับ มีบันไดและซุ้มทางเข้าสู่องคฺประปรางค์ด้านหน้า สันนิษฐานว่าปรางค์องค์นี้เดิมเป็นปรางค์ปราสาทขอม ได้รับการปรับแปลงเป็นปรางค์ไทยและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่ ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ (อยุธยาตอนปลาย) รูปทรงจึงสูงชลูดงดงาม โบราณสถานภายในทั้งหมดล้อมด้วยกำแพงศิลาแลงแท่งกลม ปักเรียงชิดติด กันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าแบบปราสาทขอม มียอดเป็นรูปพระพักตร์ของพระพรหม หรือรูปพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร 4 พักตร์
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขยาย
   
   
 
 
กิจกรรมและผลงานอื่นๆ
 
 
โครงการสืบสานงานศิลป์ของกลุ่มศิลปิน
"บ้านศิลปะศิลาแลง
"
 
 
กิจกรรมนอกสถานที่ของโครงการศิลปะวันเสาร์ "เด็กไทยหัวใจศิลปะ"
 
-
-
-
-
-
-
-
 
แนะนำร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร
 
 
ดูภาพทั้งหมด
 
 
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
 
   
 
น้อยกับอ๋อย เจ้าของบ้าน
 
 
     
 
บ้านศิลปะศิลาแลง โฮมสเตย์ แอนด์ อาร์ต แกลอรี่
 
 
96 หมู่ 6 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190