* เพียงแค่ 10 นาที จากที่พักสามารถเดินไป
   อุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย
* บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น
* จิบกาแฟยามเช้าพร้อมกับชมบรรยากาศ
   โบราณสถานอันเก่าแก่ของ วัดโคกสิงคาราม
   อายุ 700 ปี ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้าน
* บริเวณหลังบ้านติดแม่น้ำยม
* ชมงานศิลปะจากผลงานของเจ้าของบ้าน
 
   
 

สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาตร์และวัฒนธรรม

   
 
บริเวณด้านหน้าของ วัดโคกสิงคาราม
 
 
+66 (0)55 631063
 
+66 (0)8 4048 8595
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ภาพผลงานศิลปะ
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาตร์และวัฒนธรรม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมและประเพณี
-
งานประจำปีศรีสัชนาลัย
-
ประเพณีงานบวชช้าง
บ้านหาดเสี้ยว
-
งานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์
ศรีสัชนาลัย
-
-
งานประจำปีวัดพระศรีมหาธาต
-
งานตักบาตรเทโวทำบุญ 9 วัด
 
 
 
 

วัดโคกสิงคาราม (700 ปี)

วัดโคกสิงคารามเป็นโบราณสถานสมัยสุโทัย-อยุธยา ตั้งอยู่ในกำแพงเชลียงห่างจากเมืองศรีสัชนาลัยมาทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 กิโลเมตร ตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงวัดด้านทิศเหนือ ตะวันออกและตะวันตก ก่อด้วยศิลาแลงเป็นชุดบัวคว่ำ-บัวหงาย ส่วนด้านทิศใต้ใช้กำแพงเมืองเชลียงเป็นกำแพงวัด ด้านหน้าวัดมีวิหารแบบอยุธยาตอนต้นเป็นอาคารทึบขนาด 6 ห้องก่อด้วยศิลาแลง ย่อมุขด้านหน้าและมีผนังเจาะลูกกรงช่องแสง ตกแต่งด้วยปูนฉาบเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลียนแบบอาคารไม้

ด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์ประธานทรงกลมแบบสุโขทัย 3 องค์ ที่ต่อมามีการสร้างฐานไพทีเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียว สันนิษฐานว่าเป็นการก่อสร้างดัดแปลงในราวพุทธศตวรรษที่ 21 อันเป็นช่วงที่เมืองศรีสัชนาลัยตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักร กรุงศรีอยุธยา จึงได้รับแรงบันดาลใจทางศิลปกรรมมาจากเจดีย์ประธาน วัดพระศรีสรรเพชญ์ในกรุงศรีอยุธยา

นอกจากนี้แล้วที่มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของวัด ยังปรากฏอาคารโถงขนาด 3 ห้องทีประดิษฐานเจดีย์ทรงกลมแบบสุโขทัย เอาไว้ภายในอีกด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขยาย
   
   
 
 
กิจกรรมและผลงานอื่นๆ
 
 
โครงการสืบสานงานศิลป์ของกลุ่มศิลปิน
"บ้านศิลปะศิลาแลง
"
 
 
กิจกรรมนอกสถานที่ของโครงการศิลปะวันเสาร์ "เด็กไทยหัวใจศิลปะ"
 
-
-
-
-
-
-
-
 
แนะนำร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร
 
 
ดูภาพทั้งหมด
 
 
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
 
   
 
น้อยกับอ๋อย เจ้าของบ้าน
 
 
     
 
บ้านศิลปะศิลาแลง โฮมสเตย์ แอนด์ อาร์ต แกลอรี่
 
 
96 หมู่ 6 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190