* เพียงแค่ 10 นาที จากที่พักสามารถเดินไป
   อุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย
* บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น
* จิบกาแฟยามเช้าพร้อมกับชมบรรยากาศ
   โบราณสถานอันเก่าแก่ของ วัดโคกสิงคาราม
   อายุ 700 ปี ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้าน
* บริเวณหลังบ้านติดแม่น้ำยม
* ชมงานศิลปะจากผลงานของเจ้าของบ้าน
 
   
 

สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาตร์และวัฒนธรรม

   
 
วัดช้างล้อม ที่อุทยานประว้ติศาตร์ศรีสัชนาลัย
 
 
+66 (0)55 631063
 
+66 (0)8 4048 8595
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ภาพผลงานศิลปะ
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาตร์และวัฒนธรรม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมและประเพณี
-
งานประจำปีศรีสัชนาลัย
-
ประเพณีงานบวชช้าง
บ้านหาดเสี้ยว
-
งานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์
ศรีสัชนาลัย
-
-
งานประจำปีวัดพระศรีมหาธาต
-
งานตักบาตรเทโวทำบุญ 9 วัด
 
 
 
 

อุทยานประว้ติศาตร์ศรีสัชนาลัย (มรดกโลก)

อุทยานปนะวิติศาตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ที่ ต.เมืองเก่า อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย เดิมมีชื่อเรียกว่าเมืองเชลียง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัชนาลัยในสมัยกษ้ตริย์ราชวงศพระร่วง ขึ้นครองสุโขทัย ในบริเวณอุทยานมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ 215 แห่ง โบราณสถานที่่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้
  • วัดช้างล้อม
  • วัดเจดีย์เจ็ดแถว
  • วัดนางพญา
  • วัดเขาพนมเพลิง
  • วััดเขาสุวรรณคีรี
  • วัดโคกสิงคาราม
  • วัดพระศรีมหาธาตุ หรือวัดพระปรางค์
  • วัดชมชื่น
  • วัดเจ้าจันทร์
อุทยานปนะวิติศาตร์ศรีสัชนาลัย เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขยาย
   
   
 
 
กิจกรรมและผลงานอื่นๆ
 
 
โครงการสืบสานงานศิลป์ของกลุ่มศิลปิน
"บ้านศิลปะศิลาแลง
"
 
 
กิจกรรมนอกสถานที่ของโครงการศิลปะวันเสาร์ "เด็กไทยหัวใจศิลปะ"
 
-
-
-
-
-
-
-
 
แนะนำร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร
 
 
ดูภาพทั้งหมด
 
 
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
 
   
 
น้อยกับอ๋อย เจ้าของบ้าน
 
 
     
 
บ้านศิลปะศิลาแลง โฮมสเตย์ แอนด์ อาร์ต แกลอรี่
 
 
96 หมู่ 6 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190